Groep 3 versus Kleuterverlenging


Het is soms best lastig om te bepalen of je kind er echt aan toe is om naar groep 3 te gaan. Er zijn zoveel verschillende factoren die een rol spelen: de leeftijd en het ontwikkelingniveau van je kind, het karakter van je kind, werkhouding en concentratie, de samenstelling van de groep kinderen op school, de ervaringen van de leerkracht. En last but not least, jouw ervaringen en je gevoel als ouder.

Het welbevinden van je kind is voor jou als ouder een belangrijke graadmeter. Hiermee bedoel ik of je kind met plezier naar school gaat en of het voldaan thuiskomt. Dit is het verhaal van een tweelingmoeder:

Ik zit met tranen op de bank als ik voor de zoveelste keer mijn jongens naar bed heb gebracht. Al huilend zijn ze in slaap gevallen, omdat ze het niet naar hun zin hebben op school. Onze jongens zitten nu in groep 3, maar we twijfelden vorig jaar al of we ze wel door moesten laten gaan naar groep 3. We hebben toen met verschillende mensen gesproken en iedereen had weer een andere mening. Dus daar werden we ook niet veel wijzer van.

Afgaande op ons gevoel hebben we toen de keuze gemaakt om ze wèl over te laten gaan naar groep 3. Anders zouden ze bij de kleuters 7 jaar worden en dat vonden we qua leeftijd wel een erg groot contrast met de 4-jarige instromers. We weten dat onze kinderen wel wat uitdaging kunnen gebruiken, omdat ze uit zichzelf weinig initiatief tonen. Als het aan onze jongens ligt, blijven ze tot en met groep acht in de bouwhoek spelen… Groep 3 leek ons dus wel een mooie uitdaging voor ze.

Vol goede moed begonnen we het nieuwe schooljaar. Maar al snel bekroop mij het gevoel dat we de verkeerde keuze hadden gemaakt. Vrijwel elke avond kwamen de tranen bij de mannen, omdat ze niet meer naar school wilden gaan. Ze gaven aan dat ze de ‘grote kinderen’ niet aardig vonden (combinatiegroep 3/4) en we merkten aan hun gedrag dat ze in bepaalde opzichten nog wel erg jong waren. Gedurende het hele schooljaar hebben ze geen enkele keer met een kind uit hun klas afgesproken om te gaan spelen, terwijl ze wel met kinderen uit groep 2 wilden afspreken.

Daan en Stef

Uit een gesprek met de juf en de directeur bleek dat ze toch aardig met de stof konden meekomen. Er werd zelfs gezegd dat één van de jongens qua niveau zou kunnen doorstromen naar groep 4. De leerstof kwam dus wel aan, maar ze hadden soms wat meer tijd nodig om de stof goed te verwerken. Dit laatste zat mij toch niet lekker.

Het is voor een kind natuurlijk niet fijn om op school altijd als laatste klaar te zijn. Wij voelden ons helemaal niet prettig bij het idee dat onze jongens de komende jaren op hun tenen zouden blijven lopen. Als ouder wil je natuurlijk zien dat je kind gelukkig is. En dat was dus niet het geval! Daarom hebben we in overleg met school besloten om onze jongens groep 3 te laten overdoen.

Volgend schooljaar zitten ze weer bij hun vriendjes uit groep 2 in de klas. En alles wat ze dit schooljaar hebben opgestoken, is alvast mooi meegenomen. Het geeft ze zelfvertrouwen. En dat kunnen ze goed gebruiken na de ervaringen van het afgelopen schooljaar, waarin hun onzekerheid alleen maar is toegenomen. Wij hebben deze keuze nu gemaakt en het voelt goed. Weer zit ik met tranen op de bank. Dit keer zijn het tranen van opluchting en blijdschap. Op naar de schoolvakantie! En dan vol goede moed het nieuwe schooljaar in.”


Zoals je hebt kunnen lezen, heeft deze moeder ervoor gekozen om haar kinderen het voordeel van de twijfel te geven door ze wel door te laten stromen naar groep 3. En dat is natuurlijk erg goed, want dan heb je het in elk geval geprobeerd. Bij een twijfelgeval blijft het lastig wat je moet doen. Achteraf kun je pas zeggen of je de juiste keuze hebt gemaakt.

Als ouder vraag je je misschien af wat de beste keuze is voor jouw kinderen. Het blijft een lastige keuze, omdat elke situatie anders is. En het wordt nog lastiger als je een tweeling hebt waarbij het ene kind er misschien al wèl aan toe is om naar groep 3 te gaan, terwijl het andere kind een twijfelgeval is. Want wat doe je dan? Dit onderwerp komt aan bod in het volgende filmpje:

Tweelingen en School: overgang naar groep 3

Heb je nog vragen over je eigen tweeling? Neem dan gerust even contact met me op. Ik denk graag met je mee suzanne@twinsvideoblog.nl

 

Geef een reactie