Concurrentie bij (een-eiige) tweelingen


Het is heel normaal dat tweelingkinderen op een bepaalde manier met elkaar concurreren. De mate waarin dit gebeurt, verschilt natuurlijk per tweeling. Dit ligt niet alleen aan de opvoeding, maar ook aan de aard van de tweelingkinderen zelf. En aan de leeftijd van de kinderen. Daarnaast speelt de omgeving natuurlijk een rol. Doen ze veel samen? Zitten ze bij elkaar in de klas? Hebben ze veel dezelfde vrienden? Hebben ze gezamenlijke clubjes? Lijken ze veel op elkaar, uiterlijk en/of qua karakter?

Concurrentie kun je niet altijd tegengaan. Ik denk dat dat ook niet goed is. Het is ook iets waar de kinderen mee moeten leren omgaan. Je kunt dit ook zien als een voordeel van tweeling-zijn, namelijk dat je al op jonge leeftijd kunt leren dat je niet continu jezelf hoeft te spiegelen aan anderen om te weten wie je zelf bent. Al kan dit ingewikkeld zijn voor tweelingkinderen die veel op elkaar lijken.

Lars en Stan

Het is best lastig om de kinderen hier goed in te begeleiden. Vooral als de kinderen er een sport van maken om met elkaar te wedijveren. Of in de situatie waarin een van de kinderen de ander steeds overtreft. In dergelijke situaties kan het misschien beter zijn om de kinderen wat meer uit elkaar te halen, zodat ze minder geconfronteerd worden met de ander. Bijvoorbeeld door ze op school in aparte klassen te plaatsen of door ze naar verschillende clubjes te laten gaan. Of door ze in huis regelmatig uit elkaar te halen, bijvoorbeeld door ze even apart aandacht te geven.

Maar wat doe je als je tweeling het niet toelaat om gescheiden te worden? En in hoeverre lost dit het probleem op, of wordt het probleem hierdoor juist verplaatst?

Hier volgen enkele tips:

  • geef je kinderen regelmatig apart aandacht
  • moedig ze aan om aparte activiteiten te ontwikkelen
  • besteed aandacht aan de sterke kanten van elk kind
  • probeer onderlinge vergelijking zoveel mogelijk te vermijden
  • leer ze om naar zichzelf te kijken zonder zich te vergelijken met de ander
  • stimuleer de kinderen om elkaar aan te moedigen in plaats van te concurreren

Geef een reactie