Aantal tweelingen in ontwikkelingslanden ongelijk verdeeld


Recent onderzoek door Jeroen Smits (Radboud Universiteit) en Christiaan Monden (University of Oxford) geeft meer inzicht in de verdeling van het aantal tweelingen in ontwikkelingslanden:

http://www.ntvg.nl/publicatie/Aantal-tweelingen-ontwikkelingslanden-ongelijk-verdeeld/volledig

Bradley en Yairo, geboren 29 juni 2010

Het was al bekend dat in Afrika relatief veel tweelingen worden geboren, in tegenstelling tot Azie en Latijns-Amerika waar relatief weinig tweelingen worden geboren. Meer onderzoek naar deze ongelijke verdeling kan nieuwe inzichten opleveren ten aanzien van de rol van omgevingsfactoren op het onstaan van tweelingen.

Geef een reactie