Maandelijkse archieven: januari 2012


Een verhaal over het Transfuseur Transfusee Syndroom

Na een zwangerschap van 36 weken werden Ryan en Luke gezond geboren. Maar de zwangerschap verliep niet zonder problemen, want er was sprake van Transfuseur Transfusee syndroom (TTS). Tweelingmoeder Jenniffer vertelt haar verhaal in het interview dat je kunt vinden op www.twinspiratie.nl       


Speciale tweelingband in de baarmoeder? 1

Er wordt al een tijdje onderzoek gedaan naar gedrag van foetussen. Maar ┬ávele vragen over de relatie tussen het gedrag in de baarmoeder en het gedrag na de geboorte blijven onbeantwoord. Dit is ook lastig te onderzoeken. Dit geldt ook voor de vraag in hoeverre tweelingen voor de geboorte een […]