Artikel Tweelingen en School in HJK

Max en Porter

In maart verschijnt er een artikel over tweelingen in Het Jonge Kind, vakblad voor ontwikkeling, opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen). In dit artikel ga ik in op de vraag of je tweelingen het beste samen of apart in de klas kunt plaatsen. Hierbij wordt het belang van een flexibel tweelingenbeleid benadrukt en er wordt aangedrongen op beter overleg met ouders. Ook wordt er een uiteenzetting gegeven van de argumenten die in deze discussie een rol spelen.

Max en Porter

Max en Porter

Veel scholen hebben Het Jonge Kind (of HJK) in de koffiekamer op tafel liggen. Dus geef het door op school en help de kennis en houding ten aanzien van tweelingen verbeteren.

Hieronder lees je het voorbeeld dat in het artikel besproken wordt. Ik heb voor dit voorbeeld gekozen, omdat dit een verhaal is dat ik herhaaldelijk heb teruggekregen van ouders. Misschien herken je dit, of heb je een andere ervaring met school die je zou willen delen. Je kunt altijd contact met me opnemen, ik denk graag met je mee suzanne@twinsvideoblog.nl

Een voorbeeld:

Aan het begin van het schooljaar starten Jim en Sam samen in groep 1. De school wilde de jongens eigenlijk direct apart plaatsen, maar heeft er bij hoge uitzondering mee ingestemd om ze de eerst weken samen te laten wennen op school. Na de herfstvakantie worden ze alsnog gescheiden. Volgens de leerkracht ‘hangen ze erg aan elkaar’ en het lijkt haar daarom beter als ze uit elkaar worden gehaald. De ouders hebben hier veel moeite mee, maar school zet toch door. Vanwege hun tweelingenbeleid.

Sam lijkt weinig last te hebben van de scheiding. Hij speelt veel met andere kinderen en ook in cognitief opzicht doet hij het goed. Met Jim daarentegen verloopt het minder goed. Hij vertoont in de klas angstig gedrag, zoekt geen contact met andere kinderen en heeft veel last van psychosomatisch klachten. Ook scoort hij laag op de toetsen van het leerlingvolgsysteem. De leerkracht adviseert ondersteuning door een orthopedagoog, omdat ze het vermoeden heeft dat Jim autistisch is. Ook twijfelt ze eraan of Jim na de zomervakantie door kan gaan naar groep 3.

Na uitgebreid onderzoek (psychologisch onderzoek en afname van de Wechsler IQ test voor kinderen) wordt geconcludeerd dat Jim een gemiddelde intelligentie heeft en dat er geen sprake is van een ontwikkelingsstoornis zoals autisme. Volgens de orthopedagoog hangen de psychosociale problemen van Jim vermoedelijk samen met de scheiding op school, aangezien Jim in de thuissituatie geen afwijkend gedrag vertoont. Op basis van gesprekken met de ouders en met Jim en Sam adviseert ze om Jim weer bij Sam in de klas te laten plaatsen.

 

Geef een reactie