Virtual Twins: genetisch niet verwant, dan toch een tweeling?


Virtual Twins is een term die wordt gebruikt voor kinderen die samen opgroeien, maar die geen genetische verwantschap hebben. Ze schelen weinig in leeftijd en zijn, net als gewone tweelingen, voor psychologen en andere wetenschappers een bijzondere onderzoeksgroep om de relatieve invloed van genetica en omgevingsinvloeden te bestuderen. De meeste onderzoekers hanteren hierbij een grens van maximaal negen maanden leeftijdsverschil.

Virtual twins kunnen op verschillende manieren in het gezin terecht komen. Het klassieke voorbeeld van virtual twinning is de situatie waarin een ouderpaar bezig is met een adoptieprocedure, waarbij de aanstaande adoptiemoeder opeens zelf ook zwanger blijkt te zijn. In plaats van af te zien van adoptie kiezen ze er dan voor om het kindje alsnog te adopteren als broertje of zusje van hun eigen kind. Virtual twinning kan ook ontstaan als twee kinderen van verschillende afkomst tegelijkertijd worden geadopteerd.

Het is moeilijk is om precies vast te stellen hoe vaak virtual twinning voorkomt. Maar het is wel duidelijk dit fenomeen in Amerika, en misschien ook elders op de wereld, steeds vaker voorkomt. Dit heeft te maken met de toegenomen leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen. Vanwege vruchtbaarheidsproblemen en het risico op ongewilde kinderloosheid worden er steeds vaker meerdere lijnen gelijktijdig uitgezet: adoptie, draagmoederschap, natuurlijke zwangerschap en vruchtbaarheidsbehandelingen. Als ouders jarenlang met onvruchtbaarheid worstelen, voelen zij zich soms genoodzaakt om meerdere paden gelijktijdig te bewandelen en hiermee de kans te vergroten dat ze ten minste één kind kunnen krijgen.

Wil je hier meer over lezen? Kijk dan hier: http://articles.chicagotribune.com/2008-09-28/features/0809241414_1_identical-twins-twin-studies-center-virtual

Geef een reactie