Advies bij discussie ‘samen-of apart’ op school


De laatste tijd krijg ik weer veel vragen van ouders over het tweelingenbeleid op school. Er zijn nog steeds veel scholen waar ouders niet de mogelijkheid krijgen om hun tweelingkinderen bij elkaar te laten te plaatsen. Het probleem is vooral dat ouders tegenwoordig hun kinderen al vroeg moeten aanmelden op een ‘goede school’, omdat er anders geen plek meer is. Bij de aanmelding (soms al op 2-jarige leeftijd) weten ouders meestal nog niet of ze hun kinderen op school bij elkaar willen houden of niet. En ook staan de meeste ouders er niet bij stil dat dit een probleem zou kunnen zijn.

Annick en Elin

Annick en Elin

Ik heb destijds met mijn eigen tweeling voor hetzelfde probleem gestaan. Uiteindelijk hebben wij gekozen voor een school die onze tweede voorkeur had met een flexibel tweelingenbeleid. Wel bleek later dat deze school van plan was om onze tweeling in groep 3 alsnog te scheiden. Gelukkig hebben we dit kunnen tegenhouden, al kostte dat de nodige discussie. In deze discussie werd mij wel duidelijk hoe het komt dat tweelingouders het gevoel hebben dat ze op school tegen een muur aanlopen.

Hier volgen tips:

  • Begin op tijd met oriënteren bij de scholen in de buurt
  • Ga direct in gesprek met de schooldirectie bij een star tweelingenbeleid
  • Verstrek informatie. Vooral het artikel Tweelingen naar school: samen of apart is geschikt voor leerkrachten
  • Probeer de discussie open te houden. Als directie zich eenmaal stellig heeft uitgesproken, wordt het lastig om de discussie om te buigen
  • Zoek naar alternatieven. Kom bijvoorbeeld met het voorstel om een proefperiode in te lassen. Dit maakt het gemakkelijker om akkoord te gaan

Ik heb gemerkt dat het voor een school lastig kan zijn om een uitzondering te maken op het bestaande tweelingenbeleid. In feite moeten ze dan toegeven dat het huidige beleid niet deugt. En hoe kunnen ze dat verantwoorden aan andere tweelingouders die jou op deze school zijn voorgegaan en ermee hebben ingestemd om hun tweeling te laten scheiden?

Argumenten als ‘wij praten uit ervaring’ zijn eenvoudig te weerleggen. Want de ervaring die men op school heeft, is gebaseerd op al die andere tweelingen die wel gescheiden zijn en uiteindelijk hun weg hebben gevonden (ze moesten wel!). Of enkele extreme gevallen uit het verleden waarmee het niet goed heeft uitgepakt. Maar daar gaat het niet om. Het gaat in dit geval om je eigen tweeling die naar jouw idee beter af is als ze wel bij elkaar blijven.

Ouders die twijfelen geef ik meestal het advies om het gewoon uit te proberen. Geef je kinderen gewoon het voordeel van de twijfel en kijk hoe het uitpakt. Als blijkt dat het niet werkt, kun je altijd nog je mening bijstellen. En dan heb je in elk geval duidelijke argumenten waarom dat beter is. Ik vind het trouwens veel belangrijker dat kinderen bij aanvang van de basisschool gaan ervaren dat school leuk is in plaats van dat ze leren om op eigen benen te gaan staan. En ik vind ook dat dit iets is dat niet bij school thuishoort, maar bij de ouders. Zij kennen hun kinderen het beste.

Je kinderen kunnen zich op school pas goed ontwikkelen (in cognitief, emotioneel èn sociaal opzicht) als ze lekker in hun vel zitten. Dat het daarom beter is als ze bij elkaar blijven spreekt voor zich.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met me op suzanne@twinspiratie.nl

Geef een reactie