Dominantie bij tweelingen: hoe ga je hiermee om?


Voor een tweelingkind is het niet altijd gemakkelijk om op te groeien in een situatie met een kind van dezelfde leeftijd. Natuurlijk is het fijn om altijd een kameraadje om je heen te hebben. Maar tegelijkertijd zorgt deze situatie er ook voor dat je continu iets met de ander ‘moet’. Met name tijdens de dreumes en peuterfase (van één tot vier jaar) hebben tweelingkinderen regelmatig strijd met elkaar. Dat komt doordat ze zich geleidelijk van elkaar gaan losmaken. De kinderen worden zich ervan bewust dat ze aparte individuen zijn met elk hun eigen gedachten en gevoelens.

Jesse en Ruben

Jesse en Ruben

Naarmate ze ouder worden, gaan de onderlinge verschillen steeds meer opvallen. Dit heeft meestal tot gevolg dat tweelingkinderen op een bepaalde manier met elkaar zullen gaan wedijveren: wie is de grootste? wie is de snelste? wie is de sterkste? Dit kan soms extreme vormen aannemen, bijvoorbeeld als de kinderen overal een wedstrijd van gaan maken.

Dominantie

Een tweelingkind kan zich dominant opstellen om het gedrag van de ander te beinvloeden. Dominantie is een bekend verschijnsel bij tweelingen (zie Dominantie bij tweelingen).

Ik krijg hier regelmatig vragen over van andere tweelingouders. En ook herken ik het van mijn eigen tweeling. De belangrijkste vraag is in hoeverre het een probleem is als de één dominanter is dan de ander. En de vraag is ook in hoeverre je dit kunt (en moet willen) beinvloeden. Dat het ene kind zich dominant opstelt en de ander volgt is namelijk een eigenschap die voortkomt uit hun karakter.

Verschillende karakters

De persoonlijkheidsontwikkeling van een kind wordt beïnvloed door aanleg (het karakter) en omgeving (de opvoedingssituatie). Er zijn verschillende onderzoeken die hebben aangetoond dat met name aanlegfactoren bepalen hoe de persoonlijkheid van een kind zich ontwikkelt en dat de omgeving (de opvoeding dus) veel minder van invloed is dan men vaak denkt. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de opvoeding er niet toe doet. Maar het betekent wel dat het de vraag is in hoeverre je dit soort gedrag kunt beinvloeden.

Ik denk dat het belangrijk is dat je kinderen leert omgaan met wie ze zijn. Is het ene kind dominant? Geef het dan de ruimte om (tot op zekere hoogte) te mogen bepalen. Maar leer het ook om zich bewust te worden van het effect van zijn handelen. En leer dit kind om rekening te houden met anderen. Is de ander een volger? Geef het dan de ruimte om van andere te leren. Maar waak ervoor dat dit kind niet wordt ondergesneeuwd door de ander.

Hier volgen enkele tips:

  • Verdeel de aandacht zo eerlijk mogelijk. Aan de tafel kun je de leiding nemen en de kinderen om de beurt wat laten vertellen. Ook helpt het als de kinderen om de beurt hulpje mogen zijn (zie Hulpje van de Dag).
  • Geef de kinderen individuele aandacht. Doe met elk kind regelmatig apart een spelletje of neem eens één kind mee de deur uit in plaats van allebei.
  • Overweeg de mogelijkheid om ze op school te scheiden. Dit is niet altijd een goede oplossing, omdat ze daar ook veel aan elkaar hebben. Maar voor sommige tweelingen geeft dat rust. Soms zie je dat het dominante kind zich dan juist onveilig gaat voelen, omdat het zorgen voor de ander ook een vertrouwd gevoel geeft.
  • Vraag je kinderen of ze aparte slaapkamers willen. Een eigen plek in huis kan je kinderen helpen om wat meer los te komen van elkaar. Het is dan ook gemakkelijker om je kinderen apart aandacht te geven, bijvoorbeeld bij het naar bed gaan.

Ik denk dat het belangrijk is dat je je kinderen zoveel mogelijk betrekt bij de opvoeding. Vraag je kinderen hoe ze dingen ervaren. Soms denk je als ouder dat je kind last heeft van de ander, terwijl je kind zelf dit misschien niet zo ervaart. Uiteindelijk zullen je kinderen zelf een manier moeten vinden om met elkaar om te gaan. Als ouder kun je ze hier natuurlijk wel bij helpen. Door aandacht te hebben voor hun gedachten en gevoelens kun je ze helpen om meer zelfinzicht te ontwikkelen. Vul dus niet te snel in, maar stel vragen.

Heb je nog vragen aan mij? Stuur me dan een email suzanne@twinspiratie.nl

Geef een reactie