Een hechte band met je tweeling ontwikkelen


 

Tweelingkinderen hebben een bijzondere band met elkaar. Dat komt doordat ze opgroeien in een gedeelde omgeving. Tijdens de eerste levensjaren zijn de meeste tweelingen vrijwel altijd samen en over het algemeen zijn ze sterk gericht op elkaar. Doordat ze even oud zijn hebben ze min of meer dezelfde behoeften, maar wel moeten ze de aandacht van hun ouders delen. Dit heeft gevolgen voor de band die ze ontwikkelen, met elkaar en met hun ouders.

Benjamin en Othello

Benjamin en Othello

Hoe ouders het tweelingouderschap ervaren is heel verschillend, maar diverse onderzoeken laten zien dat de druk voor ouders groot is. De reacties op het bericht dat er een tweeling op komst is, zijn meestal verdeeld: aan de ene kant reageren ouders blij en enthousiast, maar tegelijkertijd maken ze zich zorgen om de gezondheid van hun baby’s. Ook vragen veel ouders zich af of het ze gaat lukken om voor een tweeling te zorgen. Na de geboorte vertonen tweelingouders meer angst, onzekerheid, stress en uitputtingsverschijnselen in vergelijking tot eenlingouders.

Een hecht band met beide kinderen

Door de situatie waarin tweelingen opgroeien, verloopt de hechting anders dan bij eenlingen. De gehechtheidsrelatie die een kind na zijn geboorte met zijn ouders ontwikkelt, is namelijk primair ingesteld op een één-op- één relatie. Maar bij een tweeling moeten de ouders hun aandacht verdelen. Soms hebben ze ook voorkeur voor een kind. Bij tweelingen die een moeilijke start hebben, kan het een natuurlijk gevolg zijn dat ouders meer aandacht hebben voor het meeste kwetsbare kind.

Volgens ontwikkelingspsychologen staan ouders het eerste jaar voor een grote uitdaging: de belangrijkste sociaal-emotionele taak is om een hechte band met je kinderen te ontwikkelen. Hiervoor is het nodig dat er één-op-één interactie plaatsvindt. Ook laten veel onderzoeken zien dat moeders slechts met één baby tegelijk een intieme relatie kunnen aangaan. Tweelingouders staan dus voor een nog grotere uitdaging!

Interactie tussen ouders en tweelingen

Bij het ontwikkelen van een hechte relatie speelt de interactie tussen de ouder en het kind een grote rol. Vanaf de geboorte zullen ouders op een instinctieve manier reageren op de behoeften van hun kind. Het adequaat inspelen op de behoeften van een kind wordt ook wel sensitieve responsiviteit genoemd. Deze één-op-één interactie vormt dan ook een belangrijke basis bij het ontwikkelen van een goede gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind.

Bij een tweeling is de interactie veelal triadisch; de kinderen zijn meestal samen en hebben dus tegelijk contact met hun ouders. Daarnaast is er ook één-op-één interactie, maar dat is voornamelijk tussen de kinderen onderling en in veel mindere mate tussen de ouder en de kinderen afzonderlijk. Als gevolg van deze situatie zie je soms dat ouders een hechting aangaan met ‘de tweeling’ en dat de band die zij met hun kinderen apart ontwikkelen minder hecht is. Ook kan dit gevolgen hebben voor de taalontwikkeling.

Een hechte onderlinge band bij tweelingen kan het gevolg zijn van het ontbreken van contact (lichamelijk en sociaal-emotoneel) met de ouders, waardoor de kinderen elkaar als belangrijkste persoon in hun leven gaan zien.

Maak dus veel contact met je kinderen! Hoe doe je dat?

  • Reageer altijd op je kinderen als ze contact zoeken
  • Maak veel oogcontact: speel kiekeboe-spelletjes
  • Zoek je kinderen op tijdens hun spel en speel met ze mee
  • Laat een uitnodigende houding zien
  • Neem je kinderen op de arm en voer een kort gesprekje
  • Geef je kinderen apart aandacht: lees samen een boekje of ga samen in bad
  • Probeer zoveel mogelijk met je kinderen te knuffelen en te stoeien
  • Stel het huishoudelijk werk op de tweede plaats, je huis kan altijd schoner… 😉

In Twinspiratie voor Tweelingouders vind je nog veel meer praktische informatie en tips.

Wil je meer lezen? Kijk dan hier: Implications of co-twin dependence for twins’ social interactions, mental health and alcohol use

 

Geef een reactie