suzanne


Aantal tweelingen in ontwikkelingslanden ongelijk verdeeld

Recent onderzoek door Jeroen Smits (Radboud Universiteit) en Christiaan Monden (University of Oxford) geeft meer inzicht in de verdeling van het aantal tweelingen in ontwikkelingslanden: http://www.ntvg.nl/publicatie/Aantal-tweelingen-ontwikkelingslanden-ongelijk-verdeeld/volledig Het was al bekend dat in Afrika relatief veel tweelingen worden geboren, in tegenstelling tot Azie en Latijns-Amerika waar relatief weinig tweelingen worden geboren. Meer onderzoek […]


Bijzondere tweeling: vrouw met 2 baarmoeders! 1

De zeldzame aandoening uterus didelphys waarbij een vrouw beschikt over 2 baarmoeders komt vermoedelijk bij ongeveer 2000 vrouwen wereldwijd voor, al wordt deze aandoening niet altijd gesignaleerd. Als een vrouw met deze aandoening zwanger raakt, is er sprake van een verhoogde kans op vroeggeboorte. In de meeste gevallen zal er […]


Hoe om te gaan met concurrentiestrijd bij tweelingen 1

Tweelingen groeien op in een gedeelde omgeving en dat is niet altijd gemakkelijk. Als tweelingkind ben je namelijk op een bepaalde manier elkaars concurrent. In deze video geef ik uitleg over het onstaan van concurrentiestrijd bij tweelingen.   Heb je vragen over je eigen tweeling? Stuur dan een e-mail naar suzanne@twinsvideoblog.nl […]


Concurrentie bij (een-eiige) tweelingen

Het is heel normaal dat tweelingkinderen op een bepaalde manier met elkaar concurreren. De mate waarin dit gebeurt, verschilt natuurlijk per tweeling. Dit ligt niet alleen aan de opvoeding, maar ook aan de aard van de tweelingkinderen zelf. En aan de leeftijd van de kinderen. Daarnaast speelt de omgeving natuurlijk […]


Tweeling zijn: voordelen en nadelen op het gebied van samenwerking 2

Over het algemeen kun je zeggen dat tweelingen in sociaal opzicht bevoorrecht zijn door de situatie waarin ze opgroeien. Tweelingen leren al van jongst af aan om rekening te houden met elkaar en in te spelen op de behoeften van de ander. Ze worden zich dus al op jonge leeftijd […]


Hoe is het om een-eiige tweeling te zijn?

Ik krijg regelmatig vragen van studenten die zich verdiepen in het onderwerp tweelingen. Afgelopen week kreeg ik de volgende vragen voorgelegd: Heeft het meer voordelen of nadelen op het gebied van samenwerking om met een “normale” zus of met een een-eiige tweelingzus op te groeien? In welke mate ondervinden een-eiige […]